👏จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ WORKSHOP ” ROAD TO MARATHON BY CW-X THAILAND ” ในช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา👏
โค้ชม๊อกได้ให้ความรู้พื้นฐานของการวาง Periodization Training ให้เข้าใจง่ายสำหรับนำไปใช้ พูดเรื่อง Phase ของการเทรนที่จับต้องได้ง่าย
📌Base (General Training) ความยืดหยุ่น บาลานซ์ การสั่งการทางกระแสประสาท ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความทนทานเบื้องต้นในระบบแอโรบิก
📌Build (Specific Training) การซ้อมระยะทางเพิ่มขึ้น การเริ่มซ้อมความเร็ว การเริ่มซ้อมความคล่องแคล่ว และการพัฒนาการเคลื่อนไหว
📌Peak (Competition Training) เร็วขึ้น พักน้อยลง การซ้อมใกล้เคียงการแข่งจริง รวมถึงกระบวนการเทเปอร์ให้พร้อมแข่ง
🤩ภาคปฎิบัติทดสอบโปรแกรมซ้อมวิ่งให้กับนักวิ่งทุกท่าน และสอนการหาค่าเฉลี่ยหัวใจ และความเร็วในโซนต่างๆ
💙เชื่อว่าทุกท่านสนุก และได้รับความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาการฝึกซ้อม ก่อนการมุ่งสู่ “มาราธอน” กันอย่างแน่นอน🏃‍♂

About the author : Admin

Related posts

Popular products

Product categories