Run to Kyoto 2022 presented by CW-X Thailand

กิจกรรมวิ่ง Virtual Run คู่ขนานเกียวโตมาราธอน 2022 สร้างพลังงานบวกให้ตัวเอง
ภายใต้ concept : Be a better you ให้การวิ่งเปลี่ยนคุณ เป็นคนใหม่ที่ดีขึ้น
วิ่งสะสมระยะ 42.195 กิจกรรมเริ่ม 14 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้บริหารและพนักงานไทยวาโก้ร่วมกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทาง กับกิจกรรม Run to Kyoto 2022 วิ่งสะสมระยะเพื่อสุขภาพที่ดี เป็นคุณที่ดีขึ้น

 

 

 

About the author : Admin CW-X

Related posts

Popular products

Product categories