สิทธิ์การรับส่วนลด CW-X และ Motion Wear (Wacol Sports)

  • แสดงบัตรนี้เพื่อรับส่วนลด 20% ในกลุ่มสินค้า CW-X
  • ส่วนลดนี้สามารถใช้ได่ที่ CW-X Shop , Wacoal Shop ซีคอน บางแค , Plus Nine และ Atoms
  • บัตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเพลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ Wacoal Call Center: 02-296-9979 | His & Her Call Center: 02-296-9900

การรักษาสิทธิ์เพื่อรับส่วนลด

สิทธิ์การรับส่วนลดจะสิ้นสุดลง เมื่อสมาชิกไม่มียอดซื้อ และคะแนนสะสมเป็นระยะเวลา 3 ปี