ชุดออกกำลังกาย CW-X เป็นเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น ถูกออกแบบให้เข้ากับสรีระของร่างกายในแต่ละส่วน โดยยึดหลักการ Taping ของนักกีฬา

แถบ Taping เป็นอุปกรณ์ช่วยลดการบาดเจ็บรุนแรง คลายกล้ามเนื้อที่ทำงานมาก กระตุ้นกล้ามเนื้อที่ทำงานน้อยของนักกีฬา ขณะออกกำลังกายกล้ามเนื้อจะเกิดอาการล้า เทคโนโลยี Taping ทำหน้าที่ช่วยรัดแนวกล้ามเนื้อ เสริมสมรรถนะความคล่องตัวขณะเคลื่อนไหว ช่วยในการทรงตัว ลดความเมื่อยล้า ป้องกันอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย และช่วยลดการสะบัดตัวของกล้ามเนื้อ

เมื่อกล้ามเนื้อสั่นสะเทือนหรือสะบัดตัวน้อยลงทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดทำงานได้ดี ส่งผลให้ออกซิเจนสามารถไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี ทำให้การดึงพลังงานที่สะสมในกล้ามเนื้อนั้นดียิ่งขึ้นครับ

About the author : Admin

Related posts

Popular products

Product categories